Gazowe repliki broni
Gazowe repliki broni

Gazowe repliki broni

gazowe

Na repliki gazowe kolokwialnie mówi się w slangu zwolenników Airsoft – gaziaki. Są to specyficzne modele karabinów konstruowane w taki sposób, aby do wystrzału plastikowych nabojów dochodziło z zastosowaniem gazu zlokalizowanego w zbiorniku. Jest to przede wszystkim najczęstsza konstrukcja z gazem umieszczonym w magazynku broni. Mówi się w tym wypadku o gazie zwanym green gas, czyli propanie, jaki pozbawiony jest wszelakich smarów jakie typowe s dla innych gazów i wymagane podczas przeprowadzania konserwacji zaworów.

 

Warto wspomnieć, że tego rodzaju repliki broni palnej są wykorzystywane jako modele technicznie i jakościowo lepsze niż standardowe karabiny sprężynowe, o których też możecie poczytać w niniejszym poradniku i które bazują na odbywaniu wystrzałów kulkowych nabojów plastikowych czy metalowych poprzez każdorazowe naciskanie sprężyny. Gazowe repliki broni palnej okazują się natomiast bardziej zaawansowane technicznie. Poza wspomnianym wcześniej green gas, czyli propanem, który może być zlokalizowany jako gaz wystrzałowy w magazynku broni, karabiny tej kategorii mogą również być zasilane przez CO2. Mają bardzo zmienną moc, co wynika z faktu, iż dochodzi do sprężania oraz rozprężania gazu, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób sprzętem posługuje się zawodnik, a więc jest to uzależnione od konkretnych warunków zastosowania repliki. Miłośnicy Airsoft są jednak często zdania, że gazowe repliki mają pewną istotną wadę, a mianowicie – syfon, który w momencie przymarznięcia elementów ruchomych zawartych w zaworze, przyczynia się do ujścia całego zapasu gazu przy zaledwie jednorazowym wystrzeleniu.